Zadzwoń do nas +48 43-675-29-52

dotacje
dotacje
dotacje

3.4. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Dotacje na kapitał obrotowy POIR

− cele projektu Dotacje na kapitał obrotowy POIR nr 03.04.00-10-0069/20

− planowane efekty: utrzymanie płynności finansowej

− wartość projektu: 117 056,25 ( sto siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt sześć zł 25/100)

− wkład Funduszy Europejskich 100%